Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 2 września 2019 roku zmarł w Londynie

 

ŚP

mjr pil. Marian Władysław Jankiewicz

 

urodzony 18 stycznia 1923 roku w Ostrowie Wielkopolskim.

W latach 1936-1939 kadet Korpusu Kadetów nr 3 w Rawiczu

W grudniu 1939 roku aresztowany przez NKWD

podczas próby przedostania się do Rumunii.

Osadzony w więzieniach w Stanisławowie i Charkowie,

następnie zesłany w głąb Rosji

do łagru w Kotłasie w obwodzie archangielskim.

We wrześniu 1941 roku wstąpił do tworzonych w ZSRR

Polskich Sił Zbrojnych.

Od września 1942 do grudnia 1944 roku szkolony

w Wielkiej Brytanii w zakresie pilotażu,

podczas służby w Polskich Siłach Powietrznych.

Od grudnia 1944 do stycznia 1947 roku pilot

w 315. Dywizjonie Myśliwskim „Dęblińskim”.

Po wojnie pozostał na emigracji.

Uhonorowany Krzyżem Walecznych,

Medalem Lotniczym dwukrotnie

oraz innymi odznaczeniami

polskimi i brytyjskimi.

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

Cześć Jego Pamięci!

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych

w R