Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 13 września 2019 roku zmarł w Chicago

 

ŚP

ppor. Filip Stanisław Ożarowski

ps. „Mietlica”

 

urodzony 30 kwietnia 1922 roku w Zasmykach k. Kowla.

Od lipca 1943 roku służył w polskiej samoobronie na Wołyniu

w składzie Oddziału Partyzanckiego „Jastrzębia”.

Od 1944 roku żołnierz 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty

Armii Krajowej.

Podczas Akcji „Burza” aresztowany przez NKWD

i zesłany w głąb Rosji do łagru w obwodzie tulskim.

Po zwolnieniu z łagru żołnierz 1. Brygady Artylerii Armat

1. Armii Wojska Polskiego.

Uczestnik walk o Warszawę, Wał Pomorski i Berlin.

W latach 1945-1946 więziony przez władze komunistyczne.

 

Autor wydanych w językach polskim i angielskim

publikacji książkowych poświęconych walkom na Wołyniu.

 

Uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Medalem „Pro Patria”

oraz innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych