Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 12 lipca 2016 roku zmarł w Warszawie 

 

ŚP
mjr Jerzy Aleksander Juszkiewicz
ps. „Leliwa”

 

urodzony 11 listopada 1925 roku

w Skarżysku-Kamiennej.

Od lutego 1943 roku żołnierz grupy dywersyjno-sabotażowej na Placówce AK Pionki
w Obwodzie Kozienice Okręgu Radomsko-Kieleckiego Armii Krajowej.
Od września 1945 roku zastępca kierownika komórki wywiadowczej
„Syrena-Wisła” w strukturze Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
W lutym 1948 roku aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa,
następnie poddany ciężkim torturom w mokotowskim więzieniu w Warszawie
i skazany na piętnaście lat pozbawienia wolności.
W listopadzie 1956 roku zwolniony na mocy amnestii.

 

Prezes Rady Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów
Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej,
Wiceprezes Zarządu Obwodu Warszawa Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość,
Kanclerz Kapituły Krzyża Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

 

Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”,
Medalem „Pro Patria” i Medalem „Pro Memoria”
oraz innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Jan Józef Kasprzyk
p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych