Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 19 lipca 2016 roku zmarł w Lublinie 

 

ŚP
mjr Wiktor Stanisław Pyć

 

urodzony 10 kwietnia 1916 roku

w Janowie Lubelskim.

W październiku 1939 roku aresztowany przez NKWD
i deportowany na Syberię do łagrów w Ałtajskim Kraju.
Od sierpnia 1942 roku służył w 5. Lwowskim Dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej
w składzie Armii Polskiej sformowanej na terenie ZSRR.
Od lutego 1944 roku uczestniczył w kampanii włoskiej
w składzie 5. Kresowej Dywizji Piechoty 2. Korpusu Polskiego
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Walczył pod Monte Cassino, Ankoną, Rimini oraz Bolonią.

 

Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami,
Krzyżem Monte Cassino,
Medalem „Pro Patria”
oraz innymi odznaczeniami polskimi i brytyjskimi.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Jan Józef Kasprzyk
p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych