Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 20 października 2016 roku zmarł w Łodzi

 

ŚP

ppor. Włodzimierz Stefan Zygier

ps. „Czarny”


urodzony 14 lipca 1930 roku w Łodzi.

Od września 1949 roku dowódca łódzkiej organizacji niepodległościowej

„Młoda Polska”.

 

W maju 1950 roku aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego,

następnie skazany po kilkumiesięcznym śledztwie na karę piętnastu lat więzienia.

Wyrok odbywał m.in.: w Rawiczu, Raciborzu oraz Sieradzu.

W kwietniu 1955 roku zwolniony warunkowo.

Harcmistrz ZHP.

 

Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

oraz wieloma innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Jan Józef Kasprzyk

p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych