Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 29 października 2016 roku zmarł w Warszawie

 

ŚP

mjr Jan Henryk Janczak


urodzony 28 lutego 1916 roku w Warszawie.

W latach 1937-1939 służył w 1. Pułku Lotniczym.

Podczas inwazji niemiecko-sowieckiej 1939 roku walczył

w Bitwie pod Kockiem

w składzie Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”.

W październiku 1939 roku aresztowany przez NKWD.

Deportowany do północnej Rosji i więziony w łagrach w rejonie Workuty.

Jesienią 1941 roku, zwolniony na mocy traktatu Sikorski-Majski,

wstąpił do Armii Polskiej tworzonej na terenie ZSRR.

Od lipca 1942 roku służył w Polskich Siłach Powietrznych w Wielkiej Brytanii.

Radiooperator-nawigator 307. Nocnego Dywizjonu Myśliwskiego.

Od czerwca do sierpnia 1944 roku brał udział w Operacji „Overlord”

jako strzelec-radiotelegrafista w składzie 131. Polskiego Skrzydła Myśliwskiego,

następnie uczestniczył w walkach na obszarze Francji, Belgii, Holandii oraz Niemiec.

 

W latach 1947-1977 pracownik Polskich Linii Lotniczych „LOT”.

Współzałożyciel Stowarzyszenia Lotników Polskich,

wybitnie zasłużony dla powojennego lotnictwa.

 

Uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Walecznych,

francuskim Orderem Legii Honorowej

oraz wieloma innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Jan Józef Kasprzyk

p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych