Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 16 listopada 2016 roku zmarł w Warszawie

 

ŚP

płk Bolesław Siemiątkowski

ps. „Czarny”


urodzony 17 stycznia 1925 roku w Aksamitowszczyźnie k. Lidy.

Służył w Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej na Placówce Bieniakonie

w Obwodzie Lidzkim Nowogródzkiego Okręgu ZWZ-AK.

Od czerwca do września 1940 roku internowany w litewskim obozie w Żagarach.

Od lutego 1944 roku dowódca drużyny 6. kompanii 2. batalionu

77. Pułku Piechoty Armii Krajowej.

Od marca 1944 roku zastępca dowódcy plutonu

3. kompanii 5. batalionu 77 pp AK.

Uczestnik akcji bojowych w Gojcieniszkach, Ejszyszkach, Bolsiach, Rakliszkach,

pod Bieniakoniami, Dojlidami, Raduniem, Ogrodnikami i wielu innych.

W lipcu 1944 roku brał udział w walkach o Wilno.

W maju 1945 roku przedostał się do Warszawy.

 

Wiceprezes i Skarbnik Zarządu Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari,

wielce zasłużony w upamiętnieniu czynu zbrojnego

Armii Krajowej na Nowogródczyźnie.

 

Uhonorowany Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari,

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Walecznych

oraz wieloma innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Jan Józef Kasprzyk

p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych