Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 7 czerwca 2017 roku zmarł w Warszawie

 

ŚP

dr Henryk Linowski

ps. „Szczerbiec”

 

urodzony 27 września 1932 roku w Białymstoku.

W czerwcu 1949 roku założył konspiracyjną

Polską Organizację Walki o Wolność i Niepodległość „Białe Orły”,

zrzeszającą patriotyczną młodzież białostocką.

Od czerwca 1950 roku działał w organizacji

Chrześcijańsko-Demokratyczny Ruch Podziemny.

W sierpniu 1950 roku aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa,

następnie skazany po kilkumiesięcznym śledztwie na karę dziesięciu lat więzienia.

Wyrok odbywał w Białymstoku oraz Jaworznie.

W sierpniu 1954 roku zwolniony warunkowo.

W latach 1955-1957 odbywał zastępczą służbę wojskową

w jednostce Wojskowego Korpusu Górniczego w Chorzowie.

 

Członek Kapituły Orderu Krzyża Niepodległości,

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

oraz wieloletni burmistrz Ursusa.

Wybitnie zasłużony w pielęgnowaniu pamięci

o najnowszej historii Polski.

 

Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości

oraz wieloma innymi odznaczeniami.

Honorowy Obywatel Ursusa.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Jan Józef Kasprzyk

p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych