Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 7 czerwca 2017 roku zmarł w Londynie

 

ŚP

płk Kazimierz Szydło


urodzony 27 października 1919 roku w Żeglcach na Podkarpaciu.

Podczas inwazji niemiecko-sowieckiej we wrześniu 1939 roku

walczył w składzie 22. Pułku Artylerii Lekkiej.

W kwietniu 1940 roku przekroczył granicę słowacką,

następnie przez Węgry i Jugosławię przedostał się na Bliski Wschód.

W Syrii wstąpił do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich.

Od sierpnia 1941 roku do marca 1942 roku w składzie Karpackiego Pułku Artylerii

brał udział w obronie Tobruku i w walkach prowadzonych na Pustyni Libijskiej.

W lipcu 1942 roku został awansowany do stopnia podporucznika.

Od lutego 1944 roku uczestniczył w kampanii włoskiej

jako oficer 1. Karpackiego Pułku Artylerii Lekkiej

3. Dywizji Strzelców Karpackich 2. Korpusu Polskiego.

Walczył m.in. nad rzeką Sangro, pod Monte Cassino, Ankoną oraz Bolonią.

W latach 1946-1948 pełnił służbę wojskową

w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia w Wielkiej Brytanii.

Po wojnie pozostał na emigracji.

Uhonorowany Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari,

Krzyżem Walecznych dwukrotnie,

Krzyżem Monte Cassino, Medalem Wojska,

oraz innymi odznaczeniami polskimi i brytyjskimi.

 

Jeden z ostatnich frontowych oficerów 3. Dywizji Strzelców Karpackich.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Jan Józef Kasprzyk

p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych