Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 22 czerwca 2017 roku zmarł w Warszawie

 

ŚP

mjr Edmund Muszyński ps. „Mściciel”, „Krzemień”


urodzony 10 listopada 1925 roku w Parysowie.

Od lipca 1940 roku harcerz Szarych Szeregów,

kolporter prasy konspiracyjnej

oraz łącznik Placówki Związku Walki Zbrojnej w Parysowie

Obwodu „Gołąb” Garwolin.

Od lutego 1942 roku do lipca 1944 roku żołnierz Armii Krajowej

w oddziale partyzanckim ppor. Stanisława Pielasy ps. „Selen”.

Uczestnik wielu akcji sabotażowo-dywersyjnych oraz bojowych

prowadzonych na terenie Obwodów „Gołąb” i „Mewa-Kamień”

Obszaru Warszawskiego Armii Krajowej.

 

Wybitnie zasłużony dla środowisk kombatanckich,

członek władz naczelnych Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,

pierwszy Prezes Zarządu i członek Rady Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego

oraz wieloletni Prezes Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK.

 

Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Armii Krajowej,

Krzyżem Partyzanckim,

Medalem „Pro Patria”

oraz innymi odznaczeniami.

  

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Jan Józef Kasprzyk

p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych