Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 20 czerwca 2017 roku zmarł w Łodzi

 

ŚP

płk Stanisław Marian Toporowski


urodzony 8 września 1920 roku w Żarnowie.

 

W maju 1940 roku aresztowany w Horodeńce przez sowietów

pod zarzutem próby nielegalnego przekroczenia granicy rumuńskiej,

 był więziony przez NKWD w Stanisławowie, Kijowie i Charkowie.

Skazany na 5 lat pobytu w ciężkich obozach poprawczych,

wyrok odbywał od września 1940 roku w łagrach nad Morzem Białym.

Amnestionowany na mocy traktatu Sikorski-Majski,

w listopadzie 1941 roku wstąpił w Tockoje do formującej się Armii Polskiej.

 Skierowany do 16. pułku piechoty 6. Lwowskiej Dywizji Piechoty,

po ukończeniu dywizyjnej szkoły podchorążych rezerwy

 w latach 1942-1943 służył w Iranie, Iraku, Egipcie i Palestynie.

Od lutego 1944 roku uczestniczył w kampanii włoskiej

jako dowódca plutonu w 16. Lwowskim Batalionie Strzelców

5. Kresowej Dywizji Piechoty 2. Korpusu Polskiego.

W listopadzie 1944 roku awansowany do stopnia podporucznika.

Walczył pod Monte Cassino, Ankoną oraz Bolonią.

W latach 1945-1947 służył w Polskim Korpusie

Przysposobienia i Rozmieszczenia w Wielkiej Brytanii.

 

Szczególnie zasłużony dla środowisk kombatanckich na emigracji.

Współzałożyciel, sekretarz i w latach 1953-1955, prezes

Koła 16. Lwowskiego Batalionu Strzelców w Londynie.

Wieloletni członek Zarządu i prezes Koła nr 8

Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Ottawie,

 od  1994 do 1998 roku członek krajowej Rady SPK w Kanadzie.

 

Uhonorowany Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari,

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Walecznych,

Krzyżem Monte Cassino, Medalem Wojska trzykrotnie,

oraz innymi odznaczeniami polskimi i brytyjskimi.

 

Jeden z ostatnich frontowych oficerów 16. Lwowskiego Batalionu Strzelców.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Jan Józef Kasprzyk

p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych