Ze smutkiem zawiadamiam,

że 5 lipca 2017 roku zmarł w Markach k. Warszawy

 

ŚP

por. Jerzy Łastowski

ps. „Szczur”


urodzony 6 czerwca 1916 roku w Koptiewie pod Smoleńskiem.

We wrześniu 1939 roku dowódca plutonu karabinów maszynowych

2. Batalionu Balonowego 1. Grupy Lotniczej.

W czerwcu 1941 roku zaprzysiężony jako żołnierz Związku Walki Zbrojnej

w Okręgu ZWZ Wilno.

Łącznik kwatermistrzostwa Komendy Okręgu z Obwodem ZWZ Oszmiana.

W listopadzie 1941 roku aresztowany przez Niemców,

do kwietnia 1942 roku więziony w Wilnie na Łukiszkach.

Od czerwca 1944 roku żołnierz 12. Brygady Oszmiańskiej Armii Krajowej.

W lipcu 1944 roku uczestniczył w Operacji „Ostra Brama”.

 

Uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

oraz innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Jan Józef Kasprzyk

p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych