Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 30 sierpnia 2017 roku zmarł w Nowym Targu

 

ŚP

mjr Stanisław Ludwik Mroszczak

 

urodzony 5 kwietnia 1920 roku w m. Medvedie na Słowacji.

W maju 1940 roku przedostał się na Bliski Wschód.

W czerwcu 1940 roku wstąpił na terenie Syrii
do Brygady Strzelców Karpackich.

Od sierpnia 1941 roku walczył w kampanii libijskiej.

Uczestnik obrony Tobruku.

W lipcu 1943 roku przeniesiony do Wielkiej Brytanii,

następnie przydzielony do obsługi naziemnej

304. Dywizjonu Bombowego Ziemi Śląskiej

w składzie Polskich Sił Powietrznych.

W grudniu 1947 roku powrócił do Polski.

 

Uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie,

Medalem „Pro Patria”, Medalem „Pro Memoria”

oraz innymi odznaczeniami

polskimi i brytyjskimi.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Jan Józef Kasprzyk

p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych