Uprawnienia inwalidów wojennych

 

  1. Inwalidzi wojenni obok przysługującej im renty inwalidzkiej otrzymują dodatek w kwocie 850 zł waloryzowany na zasadach i w terminie dla emerytur i rent.

  2. Otrzymanie książki inwalidy wojennego bez obowiązku stawiennictwa przed komisjami lekarskimi przez osoby, które zostały inwalidami wskutek prowadzenia działalności kombatanckiej i którym wydano legitymację osoby represjonowanej po przedłożeniu organowi rentowemu zaświadczenia Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , iż pobyt w niewoli, więzieniu czy obozie był konsekwencja prowadzenia działalności kombatanckiej lub równorzędnej z kombatancką w rozumieniu ustawy o kombatantach (…).