Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

 

Zakres zadań nr 1

Wykonywanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz środowiska kombatanckiego.

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji (w zł)

1 Fundacja Przyjaźni Polsko-Izraelskiej Wyjazd rehabilitacyjno - zdrowotny osób represjonowanych podczas Holokaustu. 3 000,00 zł

 

Zakres zadań nr 2

Zakup sprzętów, akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami.

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji (w zł)

1 Fundacja Pomocy Na Rzecz Żołnierzy Armii Krajowej Opieka nad kombatantami - zakup sprzętu do diagnozowania bardziej przejrzystego pracy serca przez zastosowanie specjalnego modułu oraz zakup aparatury do diagnozowania choroby bezdechu. 21 136,27 zł