Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

 

Zakres zadania nr 1

Działalność wydawnicza o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego (z wyłączeniem periodyków).

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji (w zł)

1 Izba Historii Skierniewic Wydanie książki Andrzeja Krysiaka pt. "Ponieważ żyli prawem wilka" 3 000,00 zł
2 Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r." w Łodzi Upamiętnianie ofiar Zbrodni Katyńskiej podczas "Lekcji Pamięci" w ramach wydawnictwa "Widziani oczami pokoleń. Rodziny Policyjne II RP", wydanie drugie 28 000,00 zł
3 Księgarnia Akademicka Sp. z o.o. OUN-UPA i zagłada Żydów - publikacja książkowa 15 000,00 zł
Stowarzyszenie Sieć Solidarności Wydanie Zeszytu Historycznego Stowarzyszenia Sieć Solidarności "Gawędy o znaczkach, stemplach i kopertach". Filatelistyka podziemna lat 1982-1985 jako forma działania na rzecz niepodległości i suwerenności RP 12 000,00 zł
Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego Publikacja pamiątkowa pt. "Ostatni Niezłomni Żołnierze na Mazowszu Północnym Oddział Puszczyka" 1 900,00 zł
Wydawnictwo L.T.W. Maria Jastrzębska Wydanie tomu VII publikacji: Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Z działalności Oddziału II SG WP pod red. Tadeusza Dubickiego 10 000,00 zł
"KRAMEX" Stanisław Kramek Wydanie publikacji na temat ludobójstwa na Wołyniu pt. "Przemilczana zbrodnia na Wołyniu" (tytuł roboczy) 5 000,00 zł
Graf_ika Usługi Wydawnicze Iwona Knechta Wznowienie (reprint) oryginału z 1871 r. pt. "Historia powstania narodu polskiego w 1861-1864 r." przez Agatona Gillera działacza niepodległościowego, członka Rządu Narodowego Tom I, II, III, IV w jednym woluminie w 130. rocznicę śmierci (2017) 20 000,00 zł
Graf_ika Usługi Wydawnicze Iwona Knechta Wznowienie (reprint) oryginału z 1867 r. pt. "Opisanie zabajkalskiej krainy w Syberi" przez Agatona Gillera działacza niepodległościowego, członka Rządu Narodowego Tom I, II, III, IV w jednym woluminie w 130. rocznicę śmierci (2017) 15 000,00 zł
10  Wydawnictwo Komograf Małgorzata Zagulska Książka "Stefan Melak. Strażnik pamięci Katynia". Autor Łukasz Kudlicki 12 000,00 zł
11  Fundacja Gdzie Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony 12 000,00 zł
12  Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o. Publikacja książki: Józefa Lis-Błońska. Ucieczka z Twierdzy "Bobrujsk" (tytuł roboczy) 5 000,00 zł
13  Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o. Publikacja książki: Polskie władze wojskowe na Uchodźstwie (1939-1946) (tytuł roboczy) 5 000,00 zł
14  Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o. Publikacja książki: Przesłuchania Jana i Marii Mazurkiewiczów (z akt Prokuratury Generalnej PRL) (tytuł roboczy) 9 000,00 zł
15  Katarzyna Lech HISTORYCZNA Wydanie pozycji książkowej pt.: Okręg Warszawa-Miasto ZWZ i Okręg Warszawski ZWZ-AK. Dokumenty 1940-1943 Archiwum "Drapacza" ze Skrzynki "Ali". Wstęp i opracowanie Mariusz Olczak, Marek Strok 11 000,00 zł
16  Katarzyna Lech HISTORYCZNA Wydanie pozycji książkowej pt.: Batalion Parasol. Biografie Żołnierzy Oddziału do Zadań Specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej. Autor: Zbigniew Rylski Pseudonim "Brzoza" 12 000,00 zł
17  Stowarzyszenie Wolnego Słowa "My, Internowani… Białołęka 1981-82" - aktualizacja i reedycja publikacji albumowej w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego 30 000,00 zł
18  BELLONA Spółka Akcyjna Publikacja książki pt. "Fascynacje Kazimierza Boska" (tytuł roboczy) 8 000,00 zł
19  BELLONA Spółka Akcyjna Publikacja książki pt. Gen. Józef Jaklicz "Kampania obronna 1939 r. oraz inne pisma i wspomnienia" (tytuł roboczy) 10 000,00 zł
20  Fundacja Wolne Dźwięki Wydanie audiobooka książki "W cieniu Katynia" autorstwa Stanisława Swianiewicza 15 000,00 zł
21  Fundacja Wolne Dźwięki Wydanie audiobooka książki "Śladami zbrodni Katyńskiej" autorstwa Rafała Michalskiego 10 000,00 zł
22  Fundacja Wolne Dźwięki Wydanie audiobooka książki "Ludobójstwo. Kłamstwo i walka o prawdę. Sprawa Katynia 1940-2014" autorstwa Witold Wasilewskiego 10 000,00 zł
23  Fundacja Wolne Dźwięki Wydanie audiobooka książki "Śpij, mężny w Katyniu, Charkowie i Miednoje" autorstwa Stanisława Mikke 15 000,00 zł
24  Fundacja Wolne Dźwięki Wydanie audiobooka książki "Klamra - mój ojciec" autorstwa Zbigniewa Lazarowicza w przekładzie na język angielski 15 000,00 zł
25  Fundacja im. Kazimierza Wielkiego Edycja publikacji Barbary Jachimczak pt.: "Losy żołnierzy NSZ na Kielecczyźnie" 11 100,00 zł