Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie 

 

Zakres zadań nr 1
Wykonywanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz środowiska kombatanckiego.

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.

Fundacja Przyjaźni Polsko-Izraelskiej

Wyjazd rehabilitacyjno - zdrowotny osób represjonowanych podczas Holokaustu

3 000,00 zł

2.

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny

Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych - dojazd do sanatorium

8 500,00 zł

3.

Polski Czerwony Krzyż

Świadczenie i organizacja usług opiekuńczych dla kombatantów - żołnierzy Powstania Warszawskiego przez Ochotniczy Korpus Opiekuńczy Sióstr PCK "OKO"

89 892,00 zł

 

Zakres zadań nr 2
Zakup sprzętów, akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami.  

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.

Fundacja Pomocy Na Rzecz Żołnierzy Armii Krajowej

Opieka nad kombatantami - zakup sprzętu do diagnostyki niezbędnego doświadczenia usług leczniczych dla kombatantów

21 252,60 zł