Nazwa postępowania

Data wszczęcia

Załączniki

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w tym polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz na realizowaniu przekazów pocztowych 08.12.2017 r. 

 08.12.2017 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 

 08.12.2017 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 08.12.2017 r. – Formularz oferty dla części I (plik edytowalny)

 

 08.12.2017 r. – Formularz oferty dla części II (plik edytowalny)

 

 08.12.2017 r. – oświadczenie  o spełnieniu warunków dla części I (plik edytowalny)

 

 08.12.2017 r. – oświadczenie  o spełnieniu warunków dla części II (plik edytowalny)

 

 08.12.2017 r. – wykaz usług (plik edytowalny)

 

 13.12.2017 r. – informacja o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 13.12.2017 r. – zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

  13.12.2017 r. – zmodyfikowany Formularz oferty dla części I (plik edytowalny)

 14.12.2017 r. – zapytania wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego

 

 18.12.2017 r. - informacja z otwarcia ofert

 

 20.12.2017 r. - informacja o wyborze ofert

 

 28.12.2017 r. - informacja o zawarciu umowy

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na wyżywienie, transport oraz usługi dodatkowe dla uczestników uroczystości w Republice Włoskiej w dniach 16-21 maja 2017 roku.

12.04.2017 r.

pdficon large 12.04.2017 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania

pdficon large 12.04.2017 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

wordicon large 12.04.2017 r.– wzór wykazu usług (plik edytowalny)

pdficon large 18.04.2017 r. – wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego

pdficon large 18.04.2017 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach

pdficon large 18.04.2017 r. – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

pdficon large 05.05.2017 r. - informacja o zawarciu umowy

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w tym polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz na realizowaniu przekazów pocztowych 06.12.2016 r.

pdficon large 06.12.2016 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania

pdficon large 06.12.2016 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

pdficon large 06.12.2016 r. – Opis przedmiotu zamówienia dla części I

pdficon large 06.12.2016 r. – Opis przedmiotu zamówienia dla części II

wordicon large 06.12.2016 r. – Formularz oferty dla części I (plik edytowalny)

wordicon large 06.12.2016 r. – Formularz oferty dla części II (plik edytowalny)

pdficon large 06.12.2016 r. – ogólne warunki umowy dla części I

pdficon large 06.12.2016 r. – ogólne warunki umowy dla części II

wordicon large 06.12.2016 r. – oświadczenie  o spełnieniu warunków dla części I (plik edytowalny)

wordicon large 06.12.2016 r. – oświadczenie  o spełnieniu warunków dla części II (plik edytowalny)

wordicon large 06.12.2016 r. – wykaz usług (plik edytowalny)

wordicon large 06.12.2016 r. – wykaz placówek (plik edytowalny)

pdficon large 12.12.2016 r. – zapytania wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego

pdficon large 12.12.2016 r. – zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

pdficon large 12.12.2016 r. – zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia dla części I

wordicon large 12.12.2016 r. – zmodyfikowany Formularz oferty dla części I (plik edytowalny)

wordicon large 12.12.2016 r. – zmodyfikowany Formularz oferty dla części II (plik edytowalny)

wordicon large 12.12.2016 r. – zmodyfikowane oświadczenie  o spełnieniu warunków dla części I (plik edytowalny)

wordicon large 12.12.2016 r. – zmodyfikowane oświadczenie  o spełnieniu warunków dla części II (plik edytowalny)

 pdficon large 15.12.2016 r. – informacja z otwarcia ofert

pdficon large 21.12.2016 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pdficon large 29.12.2016 r. - informacja o udzieleniu zamówienia

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz innych usług komplementarnych.

12.07.2016 r.

pdficon large 12.07.2016 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania

pdficon large 12.07.2016 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

wordicon large 12.07.2016 r. – wykaz usług (plik edytowalny)

wordicon large 12.07.2016 r. – wykaz placówek (plik edytowalny)

pdficon large 19.07.2016 r. – wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odpowiedziami zamawiającego i zmianami w SIWZ

pdficon large 19.07.2016 r. – SIWZ po zmianach

pdficon large 19.07.2016 r. – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

pdficon large 26.07.2016 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pdficon large 28.07.2016 r. – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Starsze zamówienia publiczne znajdują się na archiwalnej stronie Urzędu