Nazwa postępowania

Data wszczęcia

Załączniki

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz innych usług komplementarnych.

12.07.2016 r.

pdficon large 12.07.2016 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania

pdficon large 12.07.2016 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

wordicon large 12.07.2016 r. – wykaz usług (plik edytowalny)

wordicon large 12.07.2016 r. – wykaz placówek (plik edytowalny)

pdficon large 19.07.2016 r. – wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odpowiedziami zamawiającego i zmianami w SIWZ

pdficon large 19.07.2016 r. – SIWZ po zmianach

pdficon large 19.07.2016 r. – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

pdficon large 26.07.2016 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pdficon large 28.07.2016 r. – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Starsze zamówienia publiczne znajdują się na archiwalnej stronie Urzędu