Nazwa postępowania

Data wszczęcia

Załączniki

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w tym polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz na realizowaniu przekazów pocztowych

06.12.2016 r.

 

pdficon large 06.12.2016 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 

pdficon large 06.12.2016 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

pdficon large 06.12.2016 r. – Opis przedmiotu zamówienia dla części I

 

pdficon large 06.12.2016 r. – Opis przedmiotu zamówienia dla części II

 

wordicon large 06.12.2016 r. – Formularz oferty dla części I (plik edytowalny)

 

wordicon large 06.12.2016 r. – Formularz oferty dla części II (plik edytowalny)

 

pdficon large 06.12.2016 r. – ogólne warunki umowy dla części I

 

pdficon large 06.12.2016 r. – ogólne warunki umowy dla części II

 

wordicon large 06.12.2016 r. – oświadczenie  o spełnieniu warunków dla części I (plik edytowalny)

 

wordicon large 06.12.2016 r. – oświadczenie  o spełnieniu warunków dla części II (plik edytowalny)

 

wordicon large 06.12.2016 r. – wykaz usług (plik edytowalny)

 

wordicon large 06.12.2016 r. – wykaz placówek (plik edytowalny)

 

pdficon large 12.12.2016 r. – zapytania wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego

 

pdficon large 12.12.2016 r. – zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

pdficon large 12.12.2016 r. – zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia dla części I

 

wordicon large 12.12.2016 r. – zmodyfikowany Formularz oferty dla części I (plik edytowalny)

 

wordicon large 12.12.2016 r. – zmodyfikowany Formularz oferty dla części II (plik edytowalny)

 

wordicon large 12.12.2016 r. – zmodyfikowane oświadczenie  o spełnieniu warunków dla części I (plik edytowalny)

 

wordicon large 12.12.2016 r. – zmodyfikowane oświadczenie  o spełnieniu warunków dla części II (plik edytowalny)

 

 pdficon large 15.12.2016 r. – informacja z otwarcia ofert

 

pdficon large 21.12.2016 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

pdficon large 29.12.2016 r. - informacja o udzieleniu zamówienia