Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca 2021 roku kwota świadczenia pieniężnego dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych wynosić będzie 460,50 zł miesięcznie.


Podwyższenia kwoty świadczenia pieniężnego dokonano przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 319 i 1578).

Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w tej sprawie oczekuje na publikację w Monitorze Polskim.