Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Rozkazem Wodza Naczelnego gen. broni Władysława Sikorskiego 79 lat temu, 14 lutego 1942 r., Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową – najsilniejsze i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko w okupowanej Europie. Rok później jej pierwszy dowódca, gen. Stefan Rowecki „Grot”, wydał rozkaz o utworzeniu Kierownictwa Dywersji KG AK. Obchody obu tych rocznic odbyły się 14 lutego br. w Warszawie.

 

W uroczystościach, które rozpoczęły się Mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pod przewodnictwem ordynariusza polowego ks. bp. Józefa Guzdka, udział wziął Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Wojska Polskiego, poczty sztandarowe, grupy rekonstrukcyjne oraz mieszkańcy stolicy.

 

14 lutego 1942 roku powstała silna, konspiracyjna organizacja o nazwie Armia Krajowa – fenomen nie tylko w dziejach Polski i Europy, ale i świata. Nigdy nie udało się stworzyć tak licznej i prężnie działającej w warunkach konspiracyjnych siły zbrojnej. Udało się to Polakom, którzy zawsze uważali, że w imię niepodległości można i trzeba poświęcić swoje zdrowie, a nawet życie – podkreślił Szef UdSKiOR podczas uroczystości pod pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego.

 

Oddajemy dziś hołd wszystkim żołnierzom Armii Krajowej, którzy zginęli w walce z niemieckim i sowieckim okupantem. Z wdzięcznością kierujemy nasze myśli do tych, którzy polegli w dziesiątkach tysięcy akcji dywersyjnych; tych, którzy zginęli w operacji „Burza”, w Powstaniu Wileńskim, na barykadach powstańczej Warszawy. Z wdzięcznością myślimy dziś także o tych, którzy po II wojnie światowej za wierność Polsce składali ofiarę swojego zdrowia i życia; którzy walczyli dalej jako żołnierze Armii Krajowej w tak licznych strukturach podziemnych powstania antykomunistycznego – kontynuował Jan Józef Kasprzyk, zwracając się do weteranów AK, którzy za pośrednictwem środków masowego przekazu śledzili przebieg niedzielnych obchodów.

 

Dziękujemy Wam, żołnierze Armii Krajowej, za wolną Polskę; dziękujemy za to, że niesiecie ideały Polskiego Państwa Podziemnego. Dziękujemy, że uczycie nas, jak należy odbudować etos służby wspólnocie, jaką jest naród i państwo. Jesteśmy z Wami, bo Wy, walcząc o wolną Ojczyznę, myśleliście o pokoleniach, które przyjdą po was; myśleliście o Polsce dumnej i trwającej wiecznie – zakończył Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Stołeczne obchody 79. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową oraz 78. rocznicy utworzenia Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej AK zakończyła ceremonia złożenia wieńców i wiązanek kwiatów pod monumentem oraz pod pobliskim pomnikiem gen. Stefana Roweckiego „Grota”.

 

--

14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Decyzja ta była podyktowana koniecznością scalenia polskich konspiracyjnych oddziałów zbrojnych i podporządkowania ich rządowi RP w Londynie. AK jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie.

22 stycznia 1943 r. gen. Stefan Rowecki ps. „Grot” wydał rozkaz o utworzeniu Kedywu KG AK, czyli Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej. Celem było „uporządkowanie odcinka walki czynnej”. Jego pierwszym dowódcą został gen. Emil Fieldorf „Nil”.