Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

17 sierpnia br. w Warszawie na gmachu siedziby Związku Inwalidów Wojennych RP odsłonięta została tablica poświęcona pamięci inwalidów wojennych walczących na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej podczas wojny polsko-bolszewickiej, a także w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Uroczystość zorganizował UdSKiOR wspólnie z ZIW RP.

 

Wydarzenie poprzedziła ceremonia złożenia kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Hołd Bohaterom, którzy poświęcili swe zdrowie i życie w walce o niepodległość Ojczyzny oraz polskość Kresów Wschodnich, oddał szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wspólnie z prezes Związku Inwalidów Wojennych RP Elżbietą Kazubską oraz działaczami ZIW RP.

 

Podczas uroczystości odsłonięcia tablicy memoratywnej przy ul. Foksal 16 w Warszawie minister Kasprzyk uhonorował medalami „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria” najbardziej zasłużonych w upamiętnianiu polskich tradycji niepodległościowych działaczy Związku Inwalidów Wojennych.

 

Umieszczenie tablicy dedykowanej inwalidom wojennym, którzy walczyli w roku 1920 i w latach ostatniej wojny na Kresach Wschodnich, jest inicjatywą Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej. Jej odsłonięcie miało być jednym z elementów 100. rocznicy bitwy warszawskiej. Niestety, ze względu na ograniczenia pandemiczne, nie było to możliwe w zeszłym roku. Dzisiaj, dwa dni po 101. rocznicy zwycięstwa nad bolszwicką Rosją, dopełniamy tego dzieła – wyjaśnił szef Urzędu, dodając:

 

Jest to tablica w hołdzie tym wszystkim, którzy walczyli o wielkość, całość i niepodległość Rzeczpospolitej. Walczyli i w walce tej odnosili rany, stając się inwalidami wojennymi, pokazując tym samym, że dla dobra Ojczyzny decydowali się oddać swoje zdrowie i życie – powiedział Jan Józef Kasprzyk.

 

Oddajemy dziś hołd tym wszystkim, którzy w walce o Kresy Wschodnie polegli lub zostali później zamordowani. Ci, którzy przetrwali na wschodnich ziemiach Rzeczpospolitej po agresji sowieckiej we wrześniu 1939 roku, walczyli później o polskość tych ziem z Niemcami i bronili polskiej ludności przed ludobójstwem, jakie gotowali jej nacjonaliści ukraińscy. Musieli też bronić mieszkających tam Polaków przed ofensywą sowiecką. Wielu spośród nich straciło życie i zdrowie, a ostatecznie również swoją Ojczyznę. Chwała Bohaterom! – zakończył szef UdSKiOR.

 

W uroczystościach udział wzięli – poza ministrem Kasprzykiem – licznie przybyli do Warszawy działacze Związku Inwalidów Wojennych RP, kombatanci, żołnierze Wojska Polskiego, przedstawiciele władz i instytucji państwowych, w tym zastępca szefa Kancelarii Sejmu RP Christian Młynarek, dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON dr hab. Paweł Hut oraz dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego dr Jan Tarczyński, a także poczty sztandarowe i mieszkańcy Warszawy.