Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

12 sierpnia br., „Kadrówka” już po raz LVI a 41. po wojnie dotarła do stolicy województwa świętokrzyskiego by uczcić 107. rocznicę wkroczenia I Kompanii Kadrowej do Kielc. W uroczystościach wieńczących pielgrzymkę niepodległości wziął udział wieloletni komendant „Kadrówki” a obecnie Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk.

 

Uczestnicy Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej pokonali w ciągu tygodnia 120-kilometrową trasę z krakowskich Oleandrów – miejsca historycznej zbiórki strzelców – aż do Kielc, które w 1914 roku stało się symboliczną pierwszą stolicą odradzającej się państwowości polskiej.

 

Po przybyciu do stolicy województwa świętokrzyskiego maszerujący legendarnym szlakiem piechurzy zatrzymali się przed historyczną figurą Najświętszej Maryi Panny u zbiegu ulicy Krakowskiej i Gagarina, gdzie złożyli kwiaty. Następnie, maszerując na miejsce głównych uroczystości zatrzymali się przy pomniku Czynu Legionowego, gdzie złożono wspólny wieniec.

 

Główne uroczystości wieńczące historyczny marsz odbyły się w centrum miasta na placu Wolności, gdzie szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uhonorował zasłużone osoby medalami „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria”. Uczestnicy „Kadrówki” otrzymali również z rąk honorowego komendanta Marszu Jana Józefa Kasprzyka odznaki i nagrody marszowe.

 

Medalami „Pro Bono Poloniae” uhonorowani zostali Bożęcki Szymon, Jurkowski Karol i Krawczyński Hubert.

 

Medalami „Pro Patria” zostali odznaczeni Gołdziński Ryszard, płk Hałys Piotr, Krawczyński Patryk, Kuffel Krystyna, Moga Mariusz, Nita Wojciech, Stawiński Tomasz i Wechman Maciej.

 

"Marsz szlakiem wolności trwa i trwać powinien nadal" – powiedział w Kielcach szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, podkreślając, że tak jak 107 lat temu I Kompania Kadrowa rozbudzała sumienia społeczeństwa, które było trochę uśpione, trochę wystraszone po klęsce powstania styczniowego, tak wy macie przyjąć na siebie rolę budziciela sumień i nadziei Polaków na to, że przed Polską wielkie dni, że Polska po tych wielu dziesięcioleciach niewoli, okupacji, trudności wreszcie dźwiga się ku potędze, jako dumny naród i państwo.

 

Minister Kasprzyk apelował również, aby budować Polskę silną wewnętrznie, tak, aby wzbudzała podziw wśród przyjaciół i jednocześnie respekt u tych, którzy nie do końca dobrze jej życzą.

  

Na zakończenie uroczystości szef UdSKiOR, przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich oraz świętokrzyscy parlamentarzyści złożyli kwiaty przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

LVI (41. po wojnie) Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej został oficjalnie rozwiązany na placu przed Pałacem Biskupów Krakowskich – dawną kwaterą Józefa Piłsudskiego i jego sztabu w roku 1914 – gdzie żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej odczytali Apel Poległych i oddali salwę honorową.