Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

7 września br. w Olszance Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wziął udział w uroczystościach z okazji 15-lecia Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza oraz 25. rocznicy śmierci Patrona szkoły.

 

Upamiętnienie słynnego dowódcy Dywizjonu 303 rozpoczęła Msza święta w Kościele pod wezwaniem św. Józefa, koncelebrowana przez proboszcza parafii ks. kan. Mieczysława Załuskę.

 

Następnie w Szkole Podstawowej w Olszance, gdzie urodził się i spędził dzieciństwo as polskiego lotnictwa myśliwskiego i dowódca Dywizjonu 303 odbyły się główne uroczystości.

 

Na wniosek Starosty Augustowskiego Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk wręczył medal „Pro Patria” Szkole Filialnej im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Olszance oraz ppłk. Jarosławowi Kowalewskiemu – Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Suwałkach i ppłk. Krzysztofowi Świderskiemu – Zastępcy Dowódcy 14. Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego. Medalem „Pro Bono Poloniae” uhonorowana została Małgorzata Mikos – przedstawicielka Rodziny Generała.

 

Podczas obchodów uczniowie szkoły zaprezentowali program słowno-muzyczny poświęcony ich Patronowi. Po wysłuchaniu występu Minister Kasprzyk zwrócił się do zebranych słowami:

 

Ta uroczystość jest adresowana i dedykowana Wam, Drodzy uczniowie, bo to Wy poniesiecie Polskę w przyszłość. Wy poniesiecie tę tradycję niepodległościową, którą tworzył i której bohaterem był Patron Waszej szkoły gen. Witold Urbanowicz – mówił Szef UdSKiOR.

 

W czasie uroczystości poza Ministrem Kasprzykiem głos zabrali: Małgorzata Mikos, Wojewoda Bohdan Paszkowski, Starosta Augustowski Jarosław Szlaszyński, Wójt gminy Nownika Teresa Strękowska, a także Lidia Arasimowicz, była Dyrektor Szkoły Podstawowej w Olszance, gdy nadawane było imię Generała.

 

Następnie Minister Kasprzyk wręczył dyplomy i nagrody uczniom Szkoły z Olszanki, którzy w ramach konkursu plastycznego pt. „Generał pilot Witold Urbanowicz w oczach dzieci” przygotowali prace o swoim Patronie.

 

Z okazji 15-lecia nadania Szkole Podstawowej w Olszance imienia gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza oraz 25. rocznicy Jego śmierci został wybity przez Mennicę Polską na zlecenie Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta medal pamiątkowy, którego wykonanie zostało dofinansowane ze środków Urzędu oraz Powiatu Augustowskiego. Na awersie znajduje się wizerunek gen. Urbanowicza, na rewersie – krajobraz Olszanki i panorama Nowego Jorku, a także samolot Hawker Hurricane, na którym walczył w bitwie o Anglię.

 

Po Apelu Pamięci, dla uczczenia gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza oraz bohaterskich obrońców naszej Ojczyzny, oddany został salut armatni. Następnie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod umieszczoną na budynku szkoły tablicą upamiętniającą Generała.