Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

27 maja br. odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Jadwigi Chruściel uczestniczki Powstania Warszawskiego, oddanej przez całe swoje życie harcerki, a prywatnie także córki gen. Antoniego Chruściela ps. Monter.

 

Mszy świętej żałobnej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przewodniczył bp polowy Wiesław Lechowicz. Wśród licznie zebranych wiernych znaleźli się przedstawiciele władz państwowych szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk, reprezentujący Prezesa Rady Ministrów minister Jan Dziedziczak, doradca Prezydenta RP Paweł Czerwiński, dyrektor Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa w IPN Adam Siwek, a także przedstawiciele Wojska Polskiego i harcerze.

 

– Dzięki takim ludziom jak śp. Jadwiga Chruściel Polska przetrwała w sercach i umysłach Rodaków mieszkających na emigracji. Dzięki takim ludziom jak ona Polska odzyskała swoją wolność, bo jej obywatele nie stracili nadziei ani nie stracili wiary – powiedział Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych doceniając jej długoletnią pracę na rzecz Polaków i środowisk polonijnych mieszkających w Stanach Zjednoczonych.

Od najmłodszych lat jej życie było przepełnione zamiłowaniem od służby na rzecz Polski. Wzrastała w nim wychowując się w patriotycznej rodzinie, a także przez harcerstwo, którego etos był dla niej inspiracją od najmłodszych lat, a pozostała miłością do końca życia.

 

– Dziękujemy Druhno Jadwigo za Twój uśmiech, który przenosił nas w czasy II RP, gdzie każdy uśmiecha się do drugiego, a wraz z tym uśmiechem daje serce. Wierzymy, że ten uśmiech poniosłaś ze sobą do Najwyższego, meldując Mu wykonanie zadania, jakim było życie pełne miłości – dodał.

Po Eucharystii kondukt żałobny udał się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie złożono kwiaty na grobie rodziców Druhny Jadwigi. Ona sama zgodnie z ostatnią wolą zostanie skremowana, a jej prochy spoczną w Doylestown (stan Pensylwania) w „Amerykańskiej Częstochowie” – miejscu kultu maryjnego Polonii amerykańskiej.

 

––

Jadwiga Chruściel ps. Kozaczek urodziła się 25 czerwca 1928 roku w Stryju. W czasie Powstania Warszawskiego służyła w stopniu strzelca jako łączniczka sztabu I Obwodu Armii Krajowej „Radwan” w Śródmieściu. Prywatnie była córką gen. Antoniego Chruściela „Montera” - komendanta Okręgu Warszawskiego AK i dowódcy Powstania Warszawskiego. Po upadku powstania trafiła do obozu jenieckiego Stalag XI B Fallingbostel, a następnie do Oflagu IX C Molsdorf.

 

W 1956 roku wyemigrowała wraz z rodziną do USA, gdzie przez wiele lat aktywnie działała w harcerstwie. Wydała liczne publikacje i podręczniki w tematyce skautingu. Kilka lat temu powróciła na stałe do Polski. Zmarła 26 kwietnia 2022 roku.