Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

10 czerwca br. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wziął udział w obchodach jubileuszu 100-lecia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowanych w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa.

 

Po wprowadzeniu sztandaru Związku i odśpiewaniu hymnu państwowego oraz hymnu ZOR RP zebranych przywitał prezes płk rez. Alfred Kabata, który z pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił historię i liczne osiągnięcia organizacji.    

                                                                   

Podczas uroczystości szef UdSKiOR odznaczył osoby zasłużone Medalami „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria” kierując do zebranych słowa podziękowania za pielęgnowanie tradycji Związku z okresu II Rzeczpospolitej i podtrzymywanie ducha narodu.

 

Czynią to Państwo w Związku Oficerów Rezerwy RP w sposób wspaniały i wielowymiarowy poczynając od opieki nad mogiłami tych, którzy walczyli o wolną Polskę, którzy zginęli w drodze do wolności, dzięki którym naszą wolność zawdzięczamy – podkreślił minister Kasprzyk.

 

Medalami „Pro Bono Poloniae” uhonorowani zostali ppłk rez. Krzysztof Tomaszewski, Artur Wojciechowski, ppłk w st. spocz. Janusz Zbigniew Zajączkowski. Medalami „Pro Patria” natomiast wyróżniono ppor. Kamila Kamińskiego, mjr. Grzegorza Klose, kpt. Rafała Magonia, ppłk. Andrzeja Pietrasa i ks. por. rez. Arnolda Zimnickiego.

 

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przypomniał także, że Karol Wojtyła, syn oficera II RP i członka Związku w okresie międzywojennym, jeszcze jako metropolita krakowski spotykał się z ostatnimi żyjącymi legionistami, którzy w latach komunistycznego zniewolenia dbali o pamięć, o groby swoich kolegów i życzył Im, by Ci co po Nich przyjdą kontynuowali Ich dzieło.

 

Można powiedzieć, że te słowa doskonale odnoszą się do tego co czyni Związek Oficerów Rezerwy. Niezwykle cenne jest również to i dzisiejsza uroczystość jest też tego przykładem, że dbają Państwo o to, aby wychowywać w duchu tych samych wartości następne pokolenie – powiedział.

                                                

Dodał, że spotkania z młodzieżą i konkursy edukacyjne są doskonałym przykładem i wzorem tego jak należy mówić o historii współcześnie i jak należy wartości, które są niezmienne przekazywać z pokolenia na pokolenie.

 

Za to należą się Państwu wyrazy ogromnej wdzięczności i uznania. Jesteście Państwo godnymi kontynuatorami tych, którzy ten Związek przed 100 laty zakładali – zaznaczył.

                                                                                  

Szef UdSKiOR zwrócił się także do najmłodszych uczestników uroczystości, laureatów ogólnopolskiego konkursu historycznego „Marszałek Józef Piłsudski – bohater naszej niepodległości, w 155. rocznicę urodzin” : – Serdecznie Wam gratuluję tego, że potraficie w swych młodych sercach wykrzesać tę miłość i wiarę w Polskę i w jej bohaterów, która była udziałem wcześniejszych pokoleń. Odwołam się raz jeszcze do słów Jana Pawła II, który pięknie zdefiniował czym jest naród. Naród to byt, który jest łańcuchem pokoleń, w którym każde ogniwo jest równie ważne i nie może być przerwane. Obecność na tej sali tych kilku pokoleń Polaków połączonych jedną ideą świadczy o tym, że ten testament syna oficera II RP – Karola Wojtyły – jest realizowany – podsumował Jan Józef Kasprzyk, który został uhonorowany Krzyżem Związku Oficerów Rezerwy.

 

W trakcie spotkania wręczono również akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe, Krzyże Związku Oficerów Rezerwy, wiele innych odznaczeń i wyróżnień, a także nagrody dla wspomnianych laureatów ogólnopolskiego konkursu historycznego o Marszałku Józefie Piłsudskim.

 

Obchody uświetnił koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Męskiego Harfa w Warszawie i Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin” z Ryk.

 

--

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej powstał w 1922 roku jako organizacja skupiająca oficerów rezerwy z terenu II Rzeczypospolitej pod hasłem „Wszystko dla Państwa – Państwo ponad wszystko”. Obecnie do Związku należą oficerowie rezerwy i w stanie spoczynku, a także żołnierze służby czynnej Wojska Polskiego, funkcjonariusze innych służb mundurowych oraz osoby cywilne zainteresowane historią Polski i Wojska Polskiego zaangażowane patriotycznie i społecznie. Obok popularyzowania wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim, który jest patronem Związku, do jego głównych zadań należą m.in. działania propagujące chwałę oręża polskiego, tradycje wojskowe i historię Polski, gromadzenie pamiątek historycznych, popularyzowanie wiedzy o aktualnych problemach obronności państwa oraz prowadzenie działań edukacyjno-wychowawczych służących kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży, a także zachęcających ją do zainteresowania się sprawami wojska i służby wojskowej.