Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

W dniu 29 czerwca br. wspólne posiedzenie Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych oraz Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Uczestniczy w nim szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 11:00 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

 

- Jako Urząd nie traktujemy Działaczy Opozycji Antykomunistycznej jako petentów. Są bohaterami naszej wolności. Chcemy świadczyć im pomoc i okazać wsparcie - powiedział szef UdSKiOR.

 

W czasie spotkania zostały poruszone liczne kwestie dotyczące między innymi pomocy socjalnej, zdrowotnej i prawnej.

 

Tego typu spotkania mają na celu wsłuchanie się w głos środowiska kombatanckiego i działaczy opozycji antykomunistycznej w terenie. Wiążą się z wypełnieniem powierzonej Urzędowi misji.