Previous Next Play Pause
1 2 3 4

16 listopada br. szef Urzedu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wziął udział w upamiętnieniu rocznicy zamknięcia warszawskiego getta, które odbyło się przy murze dawnego getta przy XII Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza.

 

W uroczystości wzięli udział m.in. Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata z prezes Anną Stupnicką - Bando, ocaleni oraz przedstawicieli władz Polski, Izraela i Niemiec, w tym ambasador Izraela Jakow Liwne oraz ambasador Niemiec Thomas Bagger. Zabierając głos minister Jan Józef Kasprzyk przypomniał, że: łączy nas dzisiaj pamięć wobec ofirar niemieckiego terroru, wobec ofirar getta warszawskiego, którego mury zamknęły się 82 lata temu decyzją niemieckich władz okupacyjnych.

 

Wybrzmiewa również dziś to mocne wołanie "Nigdy więcej". Wraz z tym wołaniem musimy przypomnieć sobie to, co leżało u podstaw wywołania przez dwa odpowiedzialne za to państwa czyli niemiecką III Rzeszę i sowiecką Rosję II wojny światowej, a w ślad za nią tej straszliwej zagłady, która dotknęła również Żydów - obywateli polskich narodowości żydowskiej w gettcie warszawskim i wielu innych miejscach okupowanej Polski - mówi szef UdSKiOR.

 

Minister wskazał na źródło takiego zachowania, którym była nienawiść i próba podzielenia narodów na lepsze i gorsze, na takie które mają prawo życ i panować nad światem i na takie, które nie mają prawa do istnienia. Źródłem była chęć takiego przemodelowania świata w którym tylko silni mają rację. Źródłem było przede wszystkim odrzucenie tej zasady, która od wieków kształtuje krąg cywilizacji judeo-chrześcijańskiej, zasady miłości bliźniego.

Dlatego pomni doświadczeń tamtych lat, pomni tragedii zagłady jaka dotknęła Żydów, pomni tragedii holokaustu, gdy wołamy "Nigdy więcej", to wołamy i prosimy również o to, by nigdy więcej żadne państwo, żaden naród nie uważało się za lepsze od innych. Aby nigdy nie dzielono narodów i państw na lepsze i gorsze.

 

Wspominamy dziś i oddajemy hołd męczennikom warszawskiego getta, oddajemy też hołd i dziękujemy obecnym wśród nas ocalonym, za to że niosą pamięć o tamtej tragedii, ale też dziękujemy tym, którzy w latach tego piekła na ziemi zgotowanego przez niemieckich okupantów z narażeniem życia nieśli pomóc swoim współobywatelom. Pamiętamy dziś o ofiarach getta, o ocalony i o tych, którzy im wtedy narażając życie pomagali. Wieczna pamieć Męczennikom! Wieczna pamięć i chwała Bohaterom!   zakończył minister Kasprzyk.

 

Zebrani oddali hołd pomordowanym zapalając znicze i składając kwiaty.


Getto w Warszawie powstało zarządzeniem gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwiga Fischera. Utworzono je 2 października 1940 r., a zamknięto i odizolowano 16 listopada 1940 r. Było największym gettem w Generalnym Gubernatorstwie i całej okupowanej Europie. W kwietniu 1941 r. w obrębie murów „dzielnicy zamkniętej” mieszkało ok. 450 tys. osób.