Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

29 listopada br. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wziął udział w uroczystości odsłonięcia muralu poświęconego obronie Reduty Ordona.

 

Grafika powstała z inicjatywy władz dzielnicy Ochota przy wsparciu UdSKiOR oraz Polskiej Fundacji Narodowej. Prezes Fundacji Marcin Zarzecki podkreślił, że nie chodzi tylko o promocję i przypominanie wydarzeń historycznych ale przede wszystkim o edukację: – Przestrzeń publiczna wymaga roztropnego zagospodarowania tematami ważnymi społecznie. Pamiętajmy, że street art przestał już być awangardowym wyrazem sztuki, a stał się pełnoprawną formą komunikowania. Korzystamy z niego, aby poprzez dzieło wizualne docierać z historią do młodego pokolenia.

 

Uroczystości rozpoczęły się w samo południe. Obecny był m.in. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, przedstawiciele władz samorządowych, kombatanci, młodzież szkolna. Wydarzenie rozpoczęło się od przemówienia burmistrz dzielnicy Ochota Doroty Stegienki. Następnie głos zabrał szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Podkreślił on, że naród opiera się na trzech fundamentach jakim jest przeszłość, przyszłość i teraźniejszość. Wskazał na to, że Polska musiała o swoje marzenia, jakim była przede wszystkim wolność, walczyć latami, musi walczyć dalej i będzie musiała walczyć również w przyszłości: – Na tym muralu są również uwiecznieni współcześni obrońcy granic. Historia narodu, każdego narodu, ale narodu polskiego zwłaszcza to bowiem przeszłość, współczesność i przyszłość. Naród ma swoją historię, ma swoją teraźniejszość i ma swoje marzenia. W przypadku narodu polskiego tym marzeniem jest zawsze i będzie zawsze niepodległa Polska. [...] W czasach pierwszej Rzeczypospolitej wykuwaliśmy sobie należne nam miejsce w Europie. Tak było w czasie zmagań o wolność, gdy tak jak w powstaniu listopadowym staraliśmy się przywrócić Polskę do grona państw suwerennych. [...] tak jest teraz i tak będzie w przyszłości.

 

Szef Urzędu przypomniał zebranym jak ważny dar posiadają Polacy: – Gen wolności, umiłowanie wolności to jest to co charakteryzuje Polskę i Polaków, dumnych obywateli Rzeczpospolitej. Cieszę się, że tym muralem będziemy przypominać, iż tuż za nim mieści się przesiąknięte krwią żołnierzy polskich, miejsce walki o wolność - Reduta Ordona.

 

Po zakończeniu przemówień minister Kasprzyk wraz prezesem Polskiej Fundacji Narodowej Michałem Górasem, wiceprezesem Polskiej Fundacji Narodowej Cezarym Jurkiewiczem oraz Burmistrz Ochoty Dorotą Stegienką i zarządem dzielnicy symbolicznie odsłonił mural przecinając biało-czerwoną wstęgę. Wszyscy zgromadzeni goście, po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, udali się pod pomnik obrony Reduty Ordona, gdzie złożono wspólny wieniec upamiętniający bohaterów insurekcji roku 1830.