Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Uprzejmie informujemy, że Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Na mocy tej ustawy podniesiono m.in. próg dochodowy uprawniający do otrzymania świadczenia wyrównawczego dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.


Od dnia 1 marca 2023 r. osobie o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych będzie przysługiwało prawo do świadczenia wyrównawczego, jeśli pobiera emeryturę lub rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy, albo rentę rodzinną w kwocie niższej niż 3 046,29 zł brutto miesięcznie (obecnie kwota uprawniająca do świadczenia wyrównawczego wynosi 2 676,88 zł brutto miesięcznie).


W przypadku osób pobierających świadczenie wyrównawcze zmiana wysokości przyznanego świadczenia wyrównawczego nastąpi z urzędu od dnia 1 marca 2023 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania świadczenia wyrównawczego zamieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu pod adresem:

https://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/wykaz-uprawnie%C5%84/58-uprawnienia-dzia%C5%82acza-opozycji.html