Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
2 grudnia br. w Krakowie szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk wziął udział w konferencji naukowej poświęconej Marszałkowi Edwardowi Rydzowi - Śmigłemu z okazji 81. rocznicy śmierci, a także odznaczył medalami osoby zasłużone.
 
 
Konferencję "W blasku zwycięstwa topnieją wszystkie winy, w mroku klęski słabości i omyłki urastają do rozmiarów zbrodni" zainaugurowali gospodarze: dyrektor Muzeum Armii Krajowej w Krakowie Marek Lasota oraz wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, a także szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, współorganizator spotkania.
Przed wystąpieniami wybitnych historyków podkreślających zasługi Marszałka Śmigłego - Rydza dla Niepodległości Polski oraz analizujących okoliczności jego działań i decyzji minister Kasprzyk uroczyście wręczył w imieniu Prezydenta RP Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Za wybitne zasługi dla Niepodległości odznaczenie otrzymał Henryk Środa. 
 
Szef UdSKiOR uhonorował także osoby zasłużone w krzewieniu postaw patriotycznych i kultywowaniu pamięci walki o Niepodległość medalami "Pro Bono Poloniae" i "Pro Patria". Medal "Pro Bono Poloniae" za upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewieniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie oraz poza granicami kraju otrzymał Marek Bik. Z kolei medalami "Pro Patria" uhonorowani zostali Przemysław Bukowiec, Krzysztof Bzdyl, Konrad Kulig, Stanisław Tatara jako osoby posiadające szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny.
Po ceremonii minister Kasprzyk pogratulował odznaczonym.
 
  Marszałka Rydza-Śmigłego ocenia się po chwilę obecną przez pryzmat tej decyzji, którą podjął w Kutach w nocy z 17 na 18 września 1939 roku, czyli decyzji o przekroczeniu granicy z Rumunią, po to by odtworzyć armię, dowodzić i kierować walką z terenów sojuszniczych. Decyzję, przynajmniej w moim przekonaniu jak najbardziej racjonalną, choć zupełnie nie wpisującą się w naszą romantyczną tradycję. Ocenia się Marszałka przez pryzmat tej decyzji, zapominając o dziesięcioleciach Jego życiorysu niezwykle ważnego dla Polski, dla odrodzenia państwa w 1918 i jego obrony w roku 1920. Edward Rydz-Śmigły był jednym z architektów odrodzonej Rzeczypospolitej. To jeden z obrońców Polski i cywilizacji europejskiej przed nawałą bolszewicką, który całym swoim życiem udowadniał, że był niezwykle odważny i we wrześniu 1939 r. marszałkowi Śmigłemu i polskim dowódcom tej odwagi nie zabrakło. Zabrakło jej naszym sojusznikom   podkreślał Jan Jóżef kasprzyk.
 
Podczas konferencji pojawiła się inicjatywa ciągłego przypominania na różnych forach o tym, że Niemcy nie rozliczyły się za zbrodnie II wojny światowej. Z kolei prof. Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej przedstawił aktualny stan badań ekshumacji doczesnych szczątków Edwarda Rydza-Śmigłego, które zlecił szef UdSKiOR oraz Instytut Historyczny nn im. Andrzeja Ostoja - Owsianego, aby rozwiać wątpliwości dotyczące miejsca pochówku Marszałka. Minister Kasprzyk zapowiedział publikację wyników badań prowadzonych przez prof. Szwagrzyka.