Pożegnania

Z głębokim żalem zawiadamiam, 

że dnia 19 lutego 2024 roku zmarł we Francji

 

ŚP

Leon Stanisław Piesowocki

 

polski artysta malarz tworzący na emigracji,

urodzony 9 grudnia 1925 roku w Poznaniu.

nr 1 (397) 2024 styczeń

 

2024 stycze