W związku ze zbliżającą się 102. rocznicą bitwy pod Komarowem i Świętem Kawalerii Polskiej, 28 sierpnia br. w Wolicy Śniatyckiej odbyły się obchody upamiętniające tę zwycięską dla Polaków walkę z 1920 r. Podczas uroczystości odsłonięty został Pomnik Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej. Kilkuset rekonstruktorów zainscenizowało też epizody bitwy pod Komarowem.

 

Blisko 102 lata temu na polach Woli Śniatyckiej, Niewirkowa i Śniatycz stoczona została największa w ubiegłym wieku i zarazem ostatnia bitwa kawaleryjska w starym, niemalże XIX-wiecznym stylu – bitwa pod Komarowem. Sierpniowe zwycięstwo polskich ułanów i szwoleżerów przesądziło w 1920 r. o losach wojny z bolszewikami. Do walki przeciwko ok. 6 tys. bolszewików stanęło 1,5 tys. polskich żołnierzy. Na polu bitwy poległo i odniosło ciężkie rany 300 z nich, zginęło też ok. 500 koni. Straty konarmii pozostają nieznane.

 

Odsłonięty w minioną sobotę pomnik upamiętnia jednak nie tylko samą bitwę pod Komarowem, ale całą polską Kawalerię i Artylerię Konną. Monument powstał pod mecenatem dr h.c. Marka Małeckiego według projektu Konrada Głuchowskiego i Tomasza Dudka. W jego realizacji uczestniczyli: Jan Dworzycki (autor konstrukcji pomnika oraz wewnętrznych konstrukcji rzeźb), Artur Wochniak i Tomasz Radziewicz (autorzy rzeźb).

 

W sobotnich uroczystościach w Wolicy Śniatyckiej udział wzięły delegacje władz państwowych, w tym Ministerstwa Obrony Narodowej z Mariuszem Błaszczakiem, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Piotrem Glińskim, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także instytucji państwowych z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej Karolem Nawrockim oraz duchowieństwa z biskupem polowym Wojska Polskiego Wiesławem Lechowiczem. Obecni byli ponadto kawalerzyści z całej Polski oraz mieszkańcy regionu.

 

- Polscy Kawalerzyści w XX w. swą niezłomną postawą dali bezcenne świadectwo odwagi i patriotyzmu (...) Nie zawiedli w 1920, nie zawiedli również w 1939, spełniając swój obowiazek wobec Boga i Narodu Polskiego - napisał szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk w liście do uczestników obchodów 102. rocznicy bitwy pod Komarowem.

 

Podczas uroczystości odprawiona została polowa Msza św., po zakończeniu której głos zabrali goście honorowi. Następnie odczytany został Apel Pamięci, a przybyłe delegacje złożyły kwiaty przed Pomnikiem Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej. Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się plenerowa inscenizacja epizodów bohaterskich walk stoczonych 31 sierpnia 1920 r. na polach Wolicy Śniatyckiej oraz pokazy wyszkolenia wojskowego.

 

Współorganizatorem i współfundatorem wydarzenia był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.