Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 16 maja 2022 roku zmarł w Utica w USA

 

ŚP

Henryk Marian Jaworski

 

urodzony 2 lipca 1924 roku w Łomży.

W czerwcu 1941 roku zesłany przez NKWD

na teren Kazachstanu.

Od stycznia 1942 roku żołnierz Armii Polskiej

formowanej przez gen. Władysława Andersa w ZSRR.

W czerwcu 1943 roku ukończył Szkołę Podoficerską Łączności

przy 3. Karpackim Batalionie Łączności,

następnie służył jako radiooperator

w 1. batalionie 3. Dywizji Strzelców Karpackich

2. Korpusu Polskiego.

Przeszedł szlak bojowy od walk o Ankonę

do wyzwolenia Bolonii.

Po wojnie pozostał na emigracji.

 

Zasłużony działacz polonijny i harcerski,

popularyzator wiedzy o 2. Korpusie Polskim.

 

Uhonorowany Krzyżem Walecznych

Krzyżem Zesłańców Sybiru

oraz innymi odznaczeniami polskimi i brytyjskimi.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych