Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 13 maja 2022 roku zmarł

 

ŚP

kpt. Henryk Kaczorowski

 
urodzony 28 listopada 1930 roku w Siennie.

Od września 1944 roku łącznik w Obwodzie AK Iłża.

Następnie działał w organizacji antykomunistycznej

w strukturze Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”

na Placówce WiN w Siennie.

Od stycznia 1948 roku więziony i brutalnie przesłuchiwany

w areszcie Urzędu Bezpieczeństwa w Starachowicach.

W maju 1948 roku skazany wyrokiem

Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach

na dziewięć lat pozbawienia wolności.

Karę odbywał w Kielcach, Rawiczu i Jaworznie.

W lutym 1953 roku zwolniony z więzienia.

Od lutego 1954 do kwietnia 1956 roku służył

w ramach represji w batalionie górniczym

w Kopalni Węgla Kamiennego Zabrze-Wschód.

 

Zasłużony w dziele zachowania pamięci o dokonaniach

żołnierzy II Konspiracji Niepodległościowej

i represjach okresu stalinowskiego.

 

Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

oraz wieloma innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych