Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 15 maja 2022 roku zmarł

 

ŚP

Tadeusz Kowalczyk

 

urodzony 5 stycznia 1933 roku w Bielinach.

W latach 1980-1981 współorganizował w województwie kieleckim

NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych.

Od listopada 1981 roku przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego

NSZZ „Solidarność” RI Ziemia Kielecka.

W okresie stanu wojennego, poszukiwany listem gończym,

działał w podziemnej strukturze rolniczej „Solidarności”.

Drukował i kolportował publikacje bezdebitowe.

Od grudnia 1983 do lipca 1984 roku przetrzymywany

w Areszcie Śledczym w Kielcach.

Od 1988 roku przewodniczący Tymczasowego Zarządu Wojewódzkiego

Rady Rolników „Solidarność” Ziemia Kielecka,

następnie przewodniczący Rady Wojewódzkiej

„Solidarności” Rolników Indywidualnych.

W sierpniu 1988 roku współorganizował pomoc żywnościową

dla strajkujących górników w Jastrzębiu-Zdroju.

Od czerwca 1989 do maja 1993 roku

poseł na Sejm X oraz I kadencji.

 

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych