Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 21 maja 2022 roku zmarł

 

ŚP

Bogdan Pietruszka

 

urodzony 17 listopada 1935 roku w Końskich.

Uczestnik sierpniowego strajku w 1980 roku w Stoczni Gdańskiej.

Autor koncepcji Pomnika Poległych Stoczniowców 1970

odsłoniętego w Gdańsku w grudniu 1980 roku.

Od września 1980 roku działał w Komitecie Założycielskim

NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej.

Od stycznia 1981 roku przewodniczący Komisji Wydziałowej.

Podczas stanu wojennego uczestniczył

w dniach 11 i 12 października 1982 roku w strajku stoczniowców

przeciwko delegalizacji „Solidarności”.

Autor projektów prac plastycznych o tematyce patriotycznej

stanowiących wyposażenie gdańskiej Bazyliki św. Brygidy.

 

Uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Wolności i Solidarności

oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych