Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 29 maja 2022 roku zmarła

przeżywszy 106 lat

 

ŚP

mjr Maria Mirecka-Loryś

ps. „Marta”

 

urodzona 7 lutego 1916 roku w Ulanowie na Podkarpaciu.

Od października 1939 roku działała w strukturze konspiracyjnej

podporządkowanej Stronnictwu Narodowemu.

Od wiosny 1940 roku komendantka

Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet w powiecie niżańskim,

następnie komendantka NOWK Okręgu Rzeszowskiego.

Kurierka Komendy Głównej Narodowej Organizacji Wojskowej.

Po scaleniu NOW z Armią Krajową kierowała Wojskową Służbą Kobiet

Rzeszowskiego Podokręgu AK.

Od wiosny 1945 roku Komendantka Główna

Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet.

W grudniu 1945 roku przedostała się na Zachód.

Do października 1946 roku pozostawała we Włoszech,

następnie wyemigrowała do Wielkiej Brytanii.

W 1952 roku zamieszkała w USA.

 

Zasłużona działaczka organizacji polonijnych.

Członkini Zarządu Głównego Związku Polek w Ameryce

oraz Krajowego Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej.

W latach 1964-1995 redaktor naczelna „Głosu Polek”.

W 2004 roku powróciła do Polski.

 

Uhonorowana Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą

Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

oraz wieloma innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jej Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych