Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 27 maja 2022 roku zmarł w Szczecinie

 

ŚP

mjr Zbigniew Kryński

ps. „Rekin”


urodzony 1 maja 1921 roku w Smarklicach k. Drohiczyna.

Od grudnia 1940 roku żołnierz Związku Walki Zbrojnej,

a następnie Armii Krajowej.

Służył w Obwodzie Bielsk Podlaski Okręgu Białystok

na Placówce ZWZ-AK Drohiczyn.

Uczestnik wielu akcji bojowych i dywersyjnych.

W lipcu 1944 roku walczył z Niemcami

w ramach Akcji „Burza” jako zastępca dowódcy plutonu,

m.in. na odcinku Siemiatycze - Ciechanowiec i pod Arbasami.

Od września 1944 roku organizował kompanię,

którą dowodził do września 1945 roku,

złożoną z połączonych oddziałów NSZ oraz AK,

podlegającą Komendzie Okręgu XIII Białystok NSZ.

Uczestnik walk przeciw komunistycznym oddziałom

aparatu bezpieczeństwa na terenie powiatu siemiatyckiego,

m.in. akcji rozbrojenia pod Ostrożanami 12 maja 1945 roku

dwustuosobowej grupy operacyjnej UB i KBW.

Od września 1945 roku ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem.

W grudnia 1946 roku aresztowany w Szczecinie.

W kwietniu 1947 roku zwolniony z więzienia.

 

Uhonorowany Krzyżem Armii Krajowej,

Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego,

Krzyżem Partyzanckim

oraz innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych