Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 28 maja 2022 roku zmarł w Huddersfield

w Wielkiej Brytanii

 

ŚP

por. Kazimierz Szmid

 

urodzony 18 stycznia 1925 roku w Archymowiczach k. Baranowicz.

W lutym 1940 roku aresztowany przez NKWD

i zesłany wraz z rodziną na Syberię.

Po ataku Niemiec na ZSRR wstąpił do 5. Dywizji Piechoty

w składzie Armii Polskiej formowanej przez gen. Władysława Andersa.

Następnie służył w 1. batalionie

1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej

dowodzonej przez gen. Stanisława Sosabowskiego.

 

Jeden z ostatnich weteranów Operacji „Market Garden”,

21 września 1944 roku zrzucony nad Driel k. Arnhem.

Po wojnie pozostał na emigracji.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych