Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 31 maja 2022 roku zmarł w Kanadzie

 

ŚP

kpt. Władysław Szwender

 
urodzony 24 października 1924 roku w Międzyrzecu Podlaskim.

W kwietniu 1940 roku wraz z rodziną zesłany przez NKWD

z Baranowicz do północnego Kazachstanu.

Od marca 1942 roku żołnierz 10. Dywizji Piechoty

w składzie Armii Polskiej formowanej w ZSRR.

Od maja 1942 roku służył na Bliskim Wschodzie

w 3. Dywizji Strzelców Karpackich.

Od lutego 1944 roku walczył w kampanii włoskiej

w 6. Batalionie Strzelców Karpackich.

Ranny pod Monte Cassino.

Przeszedł cały szlak bojowy 2. Korpusu Polskiego

od walk nad rzeką Sangro do wyzwolenia Bolonii.

Po wojnie pozostał na emigracji w Kanadzie.

 

Zasłużony działacz kombatancki i polonijny.

 

Uhonorowany Krzyżem Walecznych,

Krzyżem Monte Cassino,

Medalem Pro Bono Poloniae

oraz wieloma innymi odznaczeniami

polskimi i brytyjskimi.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych