Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 1 czerwca 2022 roku zmarł w Saint-Cloud pod Paryżem

 

ŚP

ks. Tadeusz Tomasiński SAC

ps. „Kokoszka”

 

urodzony 25 czerwca 1923 roku w Nasielsku.

W latach 1942-1944 żołnierz Armii Krajowej

w Warszawskim Okręgu AK.

Podczas Powstania Warszawskiego służył

w Rejonie Ożarów Mazowiecki

Obwodu AK „Obroża”.

W lipcu 1949 roku przyjął święcenia kapłańskie.

Od 1953 roku duszpasterz Polonii we Francji.

W latach 1956-1993 dyrektor pallotyńskiej drukarni

Imprimerie de Busagny w Osny pod Paryżem

drukującej w czasach PRL miliony polskich książek,

m.in. objętych komunistyczną cenzurą.

 

Uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami

oraz Krzyżem Armii Krajowej.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych