Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 20 czerwca 2022 roku zmarł

przeżywszy 102 lata

 

ŚP

Józef Władysław Walaszczyk

 

urodzony 13 listopada 1919 roku w Częstochowie.

Podczas II wojny światowej kierował fabryką i rodzinnym

majątkiem ziemskim w Rylsku k. Rawy Mazowieckiej.

Od 1940 roku zatrudniał kilkadziesiąt osób pochodzących

z pobliskiego getta i organizował im schronienie.

W 1941 roku wykupił z niemieckiego więzienia w alei Szucha

w Warszawie dwadzieścia jeden osób narodowości żydowskiej.

Wielokrotnie przedostawał się na teren warszawskiego getta,

udzielając tam pomocy głodującym mieszkańcom.

Heroicznie narażał własne życie, chroniąc

i ratując przed zagładą obywateli polskich

żydowskiego pochodzenia.

 

Wieloletni wiceprezes Polskiego Towarzystwa

Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

 

Uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,

Medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata,

Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości,

Medalem Pro Bono Poloniae

oraz innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych