W Sobowicach w gminie Imielno 1 lutego w dniu swoich 106. urodzin Leon Kaleta - najstarszy mężczyzna w województwie świętokrzyskim - otrzymał awans na stopień kapitana. Dzień później wizytę w jego domu złożył szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk.

 

To dla mnie zaszczyt wręczyć Panu medal Pro Patria. Dziękujemy za Pana służbę i oddanie dla Polski. Dziękujemy za to, że w nigdy nie wahał się Pan ryzykować własnym zdrowiem i życiem, aby walczyć o wolną ojczyznę - powiedział Jan Józef Kasprzyk.

Szef UdSKiOR odznaczył jubilata medalem "Pro Patria" oraz wręczył pamiątkowy ryngraf.


Kpt. Leon Kaleta urodził się 1 lutego 1912 roku. We wrześniu 1939 roku, jako żołnierz 4. Pułku Legionów, uczestniczył czynnie w walkach o Kielce. Aresztowany, trafił do niewoli rosyjskiej, a później niemieckiej. Po ucieczce wrócił w rodzinne strony i wstąpił do Batalionów Chłopskich, a następnie do Armii Krajowej.