2 czerwca 2018 roku w Siedlcach odbyły się obchody 20-lecia powstania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych. Wziął w nich udział Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9 Mszą Świętą w kościele św. Stanisława. Potem uczestnicy obchodów złożyli kwiaty przy pobliskiej Ścianie Pamięci Narodowej, przed popiersiem Tadeusza Kościuszki oraz pomnikiem Jana Pawła II. Głównym punktem uroczystości była Konferencja Działaczy Opozycji Antykomunistycznej. Podczas uroczystości minister Jan Józef Kasprzyk wręczył medale „Pro Patria” osobom zasłużonym w kultywowaniu tradycji niepodległościowej: Elżbiecie Jędrzejuk, Januszowi Olewińskiemu oraz Ryszardowi Juliuszowi Piekartowi.

 

To ogromny zaszczyt móc być razem z państwem i świętować 20. rocznicę powstania Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych. Dziś 2 czerwca. Ksiądz prałat w swojej homilii wspomniał o pierwszej pielgrzymce Ojca Świętego Jana Pawła II, która rozpoczęła się właśnie 2 czerwca 1979 roku. Podczas pielgrzymki padły na ówczesnym Placu Zwycięstwa a dziś Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego te wielkie słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi”. Te słowa były iskrą. Ale te słowa, choć miały charakter modlitwy i wołania do Pana Boga, nigdy nie ziściłyby się i nie zmaterializowałyby, gdyby nie rycerze słusznej sprawy. Gdyby nie ludzie Solidarności, gdyby nie Państwo. Bo dzięki Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II powstała Solidarność, ale ona nic by nie zdziałała, gdyby nie jej zastępy członków. Gdyby nie panie i panowie, którzy ryzykowaliście swoje zdrowie, swoje życie, aby Ojczyzna była wolna  powiedział Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Minister Kasprzyk podkreślił, że członkowie Stowarzyszenia są „niedoścignionym wzorem służby, służby bezinteresownej, służby ofiarnej”. Kiedy przed 100 laty odnawiała się nasza państwowość, wykuwała się Polska niepodległa, to rok przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości był taki moment, który w historii nazywa się kryzysem przysięgowym Legionów. To był moment, w którym Legioniści za odmowę złożenia przysięgi cesarzom Niemiec i Austro-Węgier trafili do obozów internowania. Zanim to się stało, ojciec naszej niepodległości Józef Piłsudski, powiedział im takie znamienne zdanie: „Walczyliście na polach bitew o wolną Polskę. A teraz pójdziecie za tę wolną Polską do więzienia. Ale wygracie”. Jestem głęboko przekonany, że te słowa Józefa Piłsudskiego mieli państwo w swoich uszach, kiedy w noc stanu wojennego trafialiście do więzień i obozów internowania. (…) Ale powtarzając te słowa Józefa Piłsudskiego sprzed 100 lat zwyciężyliście, bo mieliście wiarę w Polskę i w sens tego, co czyniliście dla niej. Dzięki temu jesteśmy dziś wolni. Dzięki temu Ojczyzna jest wolna. I Ojczyzna nigdy wam nie zapomni, że nie zadawaliście wtedy pytań po co i za ile, bo służyliście jej na każdym odcinku pracy i walki. Dziękujemy za to  zaznaczył Jan Józef Kasprzyk.

 

Szef UdSKiOR powiedział, że Stowarzyszenie jest doskonałym przykładem tego, jak troszczyć się i jak realizować w okresie pokoju słowa o solidarności międzyludzkiej. Dzięki temu stowarzyszeniu, które jest wzorem dla innych powstających w Polsce, dzięki tak ogromnemu zaangażowaniu pana prezesa Janusza Olewińskiego, członkowie tego stowarzyszenia i ci, którzy pozostają w orbicie jego wpływów, wiedzą, że nie są sami, że mogą liczyć na wsparcie i pomoc. A z kolei dla nas, którzy w wyniku wyborów sprawujemy teraz władzę w Rzeczpospolitej, takie stowarzyszenia jak to są bardzo potrzebne po to, aby wskazywać kierunek działania, aby wsłuchiwać się w głos środowiska, w jego potrzeby .

 

Minister Kasprzyk przypomniał, że nie do przecenia jest rola, jaką w ubiegłym roku pełniło Stowarzyszenie i osobiście jego prezes, kiedy trwała nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych.

 

 

Długo rozmawialiśmy, wsłuchiwaliśmy się w głosy na komisjach sejmowych i dzięki temu ustawa nabrała kształt, który nie jest jeszcze doskonały, ale jest zbliżający nas do doskonałości. Ta ustawa, drodzy państwo, spowodowała, iż działacze opozycji antykomunistycznej zostali w dużej mierze zrównani w uprawnieniach z kombatantami okresu wojennego i tych pierwszych lat walki zbrojnej po II wojnie światowej. Ale wiele jeszcze przed nami. Ten postulat, który wielokrotnie zgłaszany jest przez pana prezesa choćby w mediach, wywiadach, aby ci, którzy walczyli o wolną Polskę mieli lepszy byt, niż ci którzy ich gnębili. Żeby ta symboliczna złotówka więcej emerytury należała się działaczom opozycji niepodległościowej. (…) I mogę też zadeklarować, że jako Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych będziemy te działania i te postulaty wspierać, tak jak czyniliśmy to w roku ubiegłym  mówił Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Mam nadzieję, że kolejne lata pracy Stowarzyszenia, kolejne lata państwa aktywności, spowodują, że nikt z działaczy opozycji antykomunistycznej nie będzie mógł powiedzieć, że Polska o nim nie pamięta i będziemy to czynić wspólnie: Stowarzyszenie, państwo, Urząd, Rząd Rzeczpospolitej. Przywrócić musimy właściwe znaczenie słowa „bohater narodowy”. Bohaterami narodowymi jesteście wy. I wam należy się pomoc Rzeczpospolitej do końca waszych dni  zaznaczył.

 

Obecnie do stowarzyszenia należy prawie 200 osób z różnych części Polski, a także z zagranicy.

 

Współorganizatorem obchodów był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.