W dniach 16-18 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Międzynarodowego Komitetu Ravensbrück (MKR). Jednym z najważniejszych punktów programu zjazdu były wybory nowego Zarządu na 4-letnią kadencję. Wiceprzewodniczącą Komitetu po raz pierwszy w historii została przedstawicielka Polski - Hanna Nowakowska.

 

Obecny na inauguracji posiedzenia Międzynarodowego Komitetu Ravensbrück Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podkreślił, że spotkanie będzie doskonałą okazją do tego, aby zastanowić się "jak ocalić pamięć po to, aby nigdy więcej nie wydarzyła się taka tragedia, jaka była udziałem całej Europy blisko 80 lat temu".

 

Szef UdSKiOR powitał wszystkich zebranych członków Komitetu. Dziękując przybyłym gościom, podkreślił zasługi byłych więźniarek w podtrzymywaniu pamięci o niemieckich represjach podczas II wojny światowej.

Więźniarki przetrwały dzięki temu, że zachowały w sobie dumę, wiarę, nadzieję i miłość. Dziś mogą świadczyć o tym jak trudno było w tamtym czasie. Czynią to po to, aby nigdy więcej taka tragedia nie dotknęła żadnego narodu na świecie – powiedział Minister Kasprzyk.

 

Podczas obrad wybrano nowy Zarząd Międzynarodowego Komitetu Ravensbrück. Przewodniczącą została przedstawicielka Włoch Ambra Laurenzi. Na wiceprzewodniczącą wybrano polską członkinię MKR Hannę Nowakowską. To wydarzenie bez precedensu, ponieważ jeszcze nigdy w ponad 50-letniej historii istnienia Komitetu, Polka nie zasiadała w jego władzach.

 

W tegorocznym zjeździe szczególnie istotne było to, że posiedzenie odbyło się właśnie w Polsce i wpisało się w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości – ostatnie takie spotkanie organizowane przez stronę polską miało miejsce w 1971 roku.

 

Do Warszawy przyjechały byłe więźniarki, ich krewni i przedstawiciele organizacji pamięci byłych więźniarek Ravensbrück z 9 krajów – Polski, Czech, Rosji, Ukrainy, Włoch, Hiszpanii, Austrii, Francji i Niemiec. Posiedzenie MKR w 2018 r. było nie tylko okazją do utrwalania w środowisku międzynarodowym świadomości i pamięci o polskich ofiarach KL Ravensbrück, lecz także do zapoznania jego uczestników z polską historią i kulturą – większość z nich przybyło do Polski po raz pierwszy. W przerwach między panelami członkowie Międzynarodowego Komitetu Ravensbrück odwiedzili Muzeum Niepodległości Pawiak oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

W ostatnim dniu obrad, 18 czerwca, na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie przedstawiciele Komitetu oraz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych złożyli wspólnie kwiaty oraz wpisali się do księgi pamiątkowej. Ceremonię poprzedziła lekcja historii o tym świętym dla Polaków miejscu, która została przygotowana specjalnie dla uczestników zjazdu przez Dowództwo Garnizonu Warszawa.

 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych był głównym organizatorem tegorocznego posiedzenia Międzynarodowego Komitetu Ravensbrück w Warszawie.

 

Międzynarodowy Komitet Ravensbrück powstał 26 kwietnia 1965 roku, w 20. rocznicę wyzwolenia obozu. Podczas konferencji w Berlinie delegatki narodowych komitetów przyjaźni Ravensbrück powołały do życia MKR i określiły jego zadania oraz cele – w powstałej wówczas deklaracji napisano, że Międzynarodowa Wspólnota Obozowa Ravensbrück będzie działać – wspólnie z rodzinami zmarłych koleżanek – na rzecz uczczenia i zachowania pamięci ofiar. Będzie się ona starać o to, żeby zawarta w obozie przyjaźń przetrwała i dalej się rozwijała. Ta przyjaźń wiąże (…) bez względu na narodowość, polityczne poglądy, rasę i religię. MWO będzie dążyć do wzajemnego porozumienia między narodami i tym samym przyczyni się do utrzymania pokoju na świecie. Na mocy tego samego dokumentu siedzibą Komitetu ustanowiono Paryż, zaś symboliczną siedzibą – Ravensbrück. Począwszy od 1965 roku kolejne posiedzenia Komitetu odbywają się corocznie w poszczególnych krajach członkowskich.

 

nr 9 (393) Wrzesień 2023

202309