22 czerwca 2018 r. w Kuklówce Radziejowickiej odbyła się inauguracja XXXIII Międzynarodowego Zjazdu Łagierników Żołnierzy AK. Dziękujemy Wam za przykład Waszego życia – zwrócił się do członków Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej obecny na uroczystości Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Dwóch Weteranów otrzymało awans na wyższy stopień oficerski.

 

Podczas spotkania Szef UdSKiOR wręczył najbardziej zasłużonym w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej Medale „Pro Patria”. Wśród wyróżnionych znaleźli się Piotr Grzegorzewski, Aneta Hoffman, Denis Zwolnik oraz Anna Siebert. W imieniu Angeliki Borys medal odebrała Irena Biernacka.

 

W trakcie swojego przemówienia Minister Jan Józef Kasprzyk zauważył, jak bardzo ważna jest pamięć o utraconych w 1945 r. na rzecz sowieckiej Rosji Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej.

 

„Kresy Nieutracone” to tytuł wystawy, którą możemy w tym miejscu podziwiać. I faktycznie dzięki Państwu są one nieutracone, bo zawsze mieliście Państwo tę ziemię w swoich sercach. Dziś my, młodsze pokolenie, dziękujemy Wam za Waszą postawę. Dziękujemy Wam za przykład Waszego życia. Za to, że od Was możemy się uczyć, jak kochać Polskę i jak Jej wiernie służyć – zwrócił się do Łagierników Szef UdSKiOR.

 

Jednym z najważniejszych punktów programu Zjazdu było wręczenie aktów nominacji dla Weteranów Walk o Niepodległość RP, którzy są członkami Stowarzyszenia Łagierników. Na stopień podpułkownika awansowany został Antoni Łapiński, który nie ukrywał wzruszenia oraz tego, jak bardzo jest zaskoczony. Edward Akuszewicz został awansowany na stopień kapitana. W Jego imieniu nominację odebrała córka.

 

Inaugurację XXXIII Międzynarodowego Zjazdu Łagierników Żołnierzy AK zakończył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Macieja Wróblewskiego.

 

Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej zostało założone jeszcze w czasach totalitarnych rządów w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jako organizacja nielegalna.

 

Na początku swego istnienia Stowarzyszenie zrzeszało wyłącznie żołnierzy AK skazanych wyrokami Trybunałów Wojennych ZSRR oraz Sądów Wojskowych w PRL, którzy po skazaniu byli osadzeni w więzieniach i łagrach sowieckich. Dziś z uwagi na zmniejszającą się liczbę członków zmieniono statut organizacji, dzięki któremu prawo do uczestnictwa w Zjazdach posiadają wszyscy żołnierze AK i Ich rodziny oraz osoby silnie związane z etosem Polskiego Państwa Podziemnego.

 

Celem Stowarzyszenia jest nie tylko utrzymywanie więzi braterskiej między żołnierzami AK – łagiernikami żyjącymi na całym świecie (najwięcej z nich żyje w obecnych granicach Polski i na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w utraconych po 1945 r.), ale także udzielanie pomocy żołnierzom AK i Ich rodzinom, przekazywanie wiedzy historycznej najmłodszym pokoleniom oraz opieka nad miejscami pamięci narodowej.

 

nr 1 (385) Styczeń 2023

 

2023.01