10 marca 2019 r. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Fundacja „Łączka” zorganizowali w Warszawie uroczystości w hołdzie Żołnierzowi Niezłomnemu mjr. Hieronimowi Dekutowskiemu ps. „Zapora” w 70. rocznicę Jego śmierci.

 

Obchody rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, odprawionej w intencji majora Dekutowskiego i Jego żołnierzy, którzy wraz z Nim zostali zamordowani 7 marca 1949 r. w katowni komunistycznej bezpieki przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Następnie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, w Kwaterze Ł – „Łączka”, gdzie w 2012 r. odkryto szczątki mjr. Dekutowskiego, odbył się uroczysty Apel Pamięci, po którym rodzina mjr. Hieronima Dekutowskiego, ostatni żyjący żołnierze „Zapory”, a także członkowie Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy Wyklętych, przedstawiciele instytucji państwowych, duchowieństwa, służb mundurowych, rekonstruktorzy i młodzież szkolna złożyli na grobie Niezłomnego wieńce i wiązanki kwiatów.

 

1 marca mówiliśmy o tym, że pamięć o "Wyklętych" i walka o pamięć o "Wyklętych" trwa. "Zapora" jest tego dobrym przykładem. Walka o pamięć o "Wyklętych" to też walka o ducha Narodu. Pomni ostatnich słów majora Dekutowskiego: Jeszcze Polska nie zginęła!, możemy tu na Jego grobie i na grobach tylu wymordowanych przez komunistów, ślubować, że wygramy walkę o pamięć, ale też walkę o ducha Narodu - ducha niezłomnego, ducha wielkiego, ducha Narodu, który się nikomu nie kłania! Chwała Bohaterom! – powiedział Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk podczas uroczystości na Powązkach Wojskowych.

 

Uroczystość w hołdzie jednemu z najwybitniejszych dowódców podziemia niepodległościowego w 70. rocznicę Jego śmierci była również doskonałą okazją do uhonorowania przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Medalem „Pro Bono Poloniae” osób szczególnie zasłużonych w kultywowaniu pamięci o „Żołnierzach Wyklętych”. Odznaczeni zostali: ppłk Marian Pawełczak, mjr Miron Borejsza, kpt. Aleksander Kuchciewicz, Teresa Heda-Snopkiewicz, Marek Franczak, Adam Błoński i Tadeusz Płużański. Uroczystości poświęcone mjr. Hieronimowi Dekutowskiemu "Zaporze" zostały zorganizowane w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".

 

---

Hieronim Dekutowski ps. „Zapora” (1918 – 1949) oficer Wojska Polskiego, dowódca oddziałów AK i WIN, harcerz, uczestnik kampanii wrześniowej 1939, Żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, „cichociemny” zrzucony do kraju we wrześniu 1943 roku. Podczas okupacji niemieckiej był dowódcą oddziałów partyzanckich na Lubelszczyźnie. Po wojnie zaangażował się w konspirację antysowiecką. Prowadzone przez niego oddziały należały do najlepiej zorganizowanych formacji podziemia niepodległościowego. Po sfałszowanych przez komunistów wyborach w 1947 roku i ogłoszeniu ustawy „amnestyjnej” ujawnił się w czerwcu 1947 roku. W 1948 roku został aresztowany i w niejawnej rozprawie sądowej skazany na ośmiokrotną karę śmierci. Podczas pobytu w więzieniu na Mokotowie był torturowany i w końcu zamordowany 7 marca 1949 roku. Dopiero w 1994 roku Sąd Wojskowy w Warszawie unieważnił wydany na niego wyrok.