W czwartek, 17 października br., delegacja polskich „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” wraz z Weteranami Walk o Niepodległość RP i Szefem UdSKiOR Janem Józefem Kasprzykiem odsłoniła pamiątkową tablicę w Nowym Domu Polskim w Jerozolimie.

 

Uroczystość zainaugurowała Msza św. sprawowana przez biskupa Krzysztofa Zadarko. Następnie minister Kasprzyk przekazał na ręce posługujących w Nowym Domu Polskim Sióstr Elżbietanek replikę zaginionego w wyniku dziejowej zawieruchy Orderu Wojennego Virtuti Militari gen. Kazimierza Sosnkowskiego, który został mu przyznany przez Marszałka Józefa Piłsudskiego w 1923 r. Naczelny Wódz pozostawił swoje odznaczenie w Ziemi Świętej jako wotum w 1943 r.

 

Dzisiaj my, obecni w Nowym Domu Polskim w Jerozolimie u Sióstr Elżbietanek, które tak pięknie strzegą wszystkiego, co polskie, katolickie i chrześcijańskie, chcemy pozostawić wierną replikę tego Orderu, ofiarowanego przez generała Kazimierza Sosnkowskiego na ręce Sióstr – strażniczek narodowej pamięci – powiedział Szef UdSKiOR, wręczając replikę odznaczenia przełożonej Sióstr Elżbietanek s. Genowefie Ziółkowskiej.

 

Minister Kasprzyk uhonorował ponadto Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Jerozolimie medalem „Pro Patria” w uznaniu jego zasług w pielęgnowaniu w Ziemi Świętej wszystkiego, co polskie i katolickie. W Starym Domu Polskim w czasie II wojny światowej zatrzymywali się żołnierze gen. Władysława Andersa oraz Brygady Strzelców Karpackich. Medal w imieniu odznaczonych odebrała s. Róża.

 

Historycznym momentem była ceremonia odsłonięcia tablicy upamiętniającej pobyt Weteranów 2. Korpusu Polskiego, Kombatantów Polskiego Państwa Podziemnego oraz polskich „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” w Ziemi Świętej. Upamiętnienie odsłonił Szef UdSKiOR wraz z przewodniczącym Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych sędzią Bogusławem Nizieńskim oraz przełożoną Sióstr Elżbietanek s. Genowefą Ziółkowską. Następnie polska delegacja złożyła pod tablicą biało-czerwony wieniec, po czym wszyscy wspólnie odśpiewali hymn „Boże, coś Polskę”.

 

Wy, Weterani 2. Korpusu, doświadczyliście tułaczki po całym świecie, zaznaliście tego, co znaczy nie mieć wolnej Ojczyzny. Wy, polscy „Sprawiedliwi”, w latach największego piekła okazaliście miłosierdzie i miłość bliźniego. Możemy od Was się uczyć tego, jak wielkim darem jest wolność i niepodległość. Za tę lekcję Wam dziękujemy – zwrócił się do uczestników IV Zjazdu Polaków Ratujących Żydów minister Kasprzyk.

 

Ojczyznę dopiero wtedy się docenia, kiedy się ja traci. My jej nigdy nie utracimy, bo tak, jak ślubowaliśmy w Tyberiadzie, będziemy dążyć do tego, aby była nie tylko wolna, ale także wielka. Na zawsze – zakończył.

 

Msza św. sprawowana w piątek, 18 października br., tuż obok Wieczernika w Jerozolimie, gdzie Chrystus spożył ostatnią wieczerzę, ustanawiając sakrament Eucharystii i kapłaństwa, była ostatnim punktem IV Zjazdu Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Wcześniej, przed południem, polska delegacja złożyła wieniec na katolickim cmentarzu na Górze Syjon, gdzie znajduje się kilkadziesiąt grobów żołnierzy i cywilów polskich z lat 1941-1947. Spoczywa tu także Oskar Schindler – niemiecki „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, który uratował ponad tysiąc Żydów. Tegoroczny zjazd obfitował w wiele wzruszających momentów, które z pewnością na długo pozostaną w pamięci jego uczestników.