Józef Walaszczyk – jeden z polskich „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”, bohater, który podczas II wojny światowej uratował kilkadziesiąt osób pochodzenia żydowskiego – świętuje dziś, 13 listopada 2019 r., jubileusz 100. rocznicy urodzin. Z tej okazji został uhonorowany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka.

 

We wtorek, 12 listopada br., podczas uroczystej kolacji minister Kasprzyk wręczył Jubilatowi pamiątkowy ryngraf oraz list gratulacyjny, zaś podczas wieczornego koncertu „Polska – Zasłużonym dla Ojczyzny”, który odbył się w Filharmonii Narodowej, pan Józef – w uznaniu swych zasług – został uhonorowany medalem „Pro Bono Poloniae”.

 

Jest dziś wśród nas postać szczególna, pan Józef Walaszczyk, który jutro obchodzi swoje setne urodziny. Jest równolatkiem niepodległej Ojczyzny. Przez całe swoje życie służył Polsce i drugiemu człowiekowi. Pan Józef w okresie okupacji niemieckiej, kiedy groziła za to kara śmierci, uratował od zagłady kilkudziesięciu obywateli polskich żydowskiego pochodzenia. Czcigodny panie Józefie, dzięki takim ludziom, jak pan, każdy z nas może iść przez Polskę i świat z podniesioną głową, czując dumę z przynależności do tego narodu, który zachował się tak wspaniale w czasie największego piekła, jakim była okupacja niemiecka i sowiecka. Panie Józefie, 200 lat zdrowia, sił i wszelkiej pomyślności! – zwrócił się minister Kasprzyk do polskiego „Sprawiedliwego”, dziękując w szczególności za jego postawę podczas II wojny światowej.

 

Dziś, 13 listopada br., w Belwederze odbyło się urodzinowe spotkanie Józefa Walaszczyka z sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciechem Kolarskim i Szefem UdSKiOR Janem Kasprzykiem. List gratulacyjny do Jubilata skierował prezydent Andrzej Duda. Po wręczeniu upominków i złożeniu życzeń pan Józef podzielił się z obecnymi swoimi przeżyciami z okresu wojny i okupacji niemieckiej.

 

Józef Walaszczyk urodził się 13 listopada 1919 roku w Częstochowie. W czasie okupacji niemieckiej przez okres ponad czterech lat (grudzień 1940 – styczeń 1945) pod groźbą kary śmierci udzielał w Warszawie schronienia kilkudziesięciu osobom pochodzenia żydowskiego. W pierwszych latach okupacji poznał Żydówkę Irenę Front, którą początkowo ukrywał w swojej kawalerce na ulicy Kruczej, wyrobił aryjskie dokumenty, a następnie kwaterował w różnych mieszkaniach w Warszawie. Mimo starań Irena została aresztowana przez gestapo wraz z grupą 21 osób podczas spotkania Towarzystwa Żydowskiej Młodzieży w Warszawie. Pan Józef doprowadził do zwolnienia zatrzymanych, organizując okup w wysokości kilograma złota. W 1941 r. udało mu się przekupić pracownika niemieckiego urzędu zatrudnienia, który w zamian za comiesięczny okup zgodził się zatrudnić w fabryce w Rylsku 30 żydowskich robotników. Po odwołaniu urzędnika ze stanowiska wszyscy zostali aresztowani (dwadzieścia pięć osób ukryło się w przygotowanych kryjówkach w okolicach Rylska, 5 trafiło do łódzkiego getta). Józef Walaszczyk jest wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

 


nr 12 (396) Grudzień 2023

 

 

202312

nr 11 (395) Listopad 2023

 

202311